HISENSE

 


 

 

 • ระบบ INVERTER
 • น้ำยาระบบ R32
 • ช่วยกำจัดฝุ่นได้มากถึง99%
 • I Feel ตรวจจับอุณหภูมิรอบตัวผู้ใช้
 • ทำความเย็นอย่างรวดเร็ว
 • Blue Fin แลกเปลี่ยนความร้อนในคอยล์ร้อนได้อย่างดี
 • ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา
 
 • ระบบ INVERTER
 • น้ำยาระบบ R32
 • I Feel ตรวจจับอุณหภูมิรอบตัวผู้ใช้
 • ทำความเย็นอย่างรวดเร็ว
 • ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา
 • ช่วยกำจัดฝุ่นได้มากถึง99%
 • เทคโนโลยี Cold Plasma สามารถฆ่าเชื้อและดับกลิ่น
 • ระบบกรองอากศถึง 4 ชั้น ช่วยลดแบคทีเรียและกลิ่น
 • Golden Fin ทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน
 • ทำความสะอาดด้วยตัวเอง ด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่จากไฮเซ

Visitors: 153,752