สาขา : ซอยมังกร-ขันดี

บี.ซี.แอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด(ซอยมังกร-ขันดี)
ที่ตั้ง : 999/10 ซอย.มังกร-ขันดี ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทปราการ 10280
โทรศัพท์ 082-585-5263

Visitors: 156,435