สาขา : บ้านเอื้ออาทรแพรกษา 2

บี.ซี.แอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด(สาขาแพรกษา)
ที่ตั้ง : 218 หมู่ 6 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทปราการ 10280
โทร : 02-178-4211-2  หรือ 093-337-7599
Fax :02-178-4211

Visitors: 156,441