MAVELL

            

 

เครื่องปรับอากาศติดผนัง MAVELL R32

รุ่น Fix Speed

 

รุ่น ขนาด BTU/hr ขนาดห้อง/ตรม. ราคาพร้อมติดตั้ง
MWF-09/MWC-09 9,300 9-14 10,400
MWF-12/MWC-12 12,300 14-18 11,400
MWF-18/MWC-18 18,300 18-22 18,000
MWF-25/MWC-25 24,902 22-28 21,500

 

 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • มอก. 2134 - 2553
 • แผงทำความเย็น และแผงทำความร้อนแบบ Golden Fin ป้องกันการผุกร่อน แข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน
 • มีระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของน้ำยาแอร์
 • มีระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง
 • มีระบบ Auto Restart
 • ตั้งเวลาเปิด - ปิด ล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
 • น้ำยาแอร์รุ่น R32
 • รับประกันคอมเพรซเซอร์นานสูงสูดถึง 10 ปี
 • รับประกันอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 ปี

 

 

 

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

MAVELL Inveter R32

 

รุ่น ขนาด BTU/hr ขนาดห้อง/ตรม. ราคาพร้อมติดตั้ง
MWF-09INV/MWC-09INV 9,200 9-14 12,700
MWF-12INV/MWC-12INV 12,700 14-18 13,700
MWF-18INV/MWC-18INV 18,300 18-22 19,500
MWF-25INV/MWC-25INV 25,000 22-28 24,500

 

คุณสมบัติ

 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • มอก. 2134 - 2553
 • แผงทำความเย็น และแผงทำความร้อนแบบ Golden Fin ป้องกันการผุกร่อน แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
 • มีระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของน้ำยาแอร์
 • มีระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง
 • มีระบบ Auto Restart
 • ตั้งเวลาเปิด - ปิด ล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
 • น้ำยาแอร์รุ่น R32
 • รับประกันคอมเพรซเซอร์นานสูงสูดถึง 10 ปี
 • รับประกันอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 ปี
 • รับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ 1 ปี

 

 

Visitors: 136,611