(บริการติดตั้งเฉพาะพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

 

เงื่อนไขการติดตั้ง

- แถมท่อน้ำยา 4 เมตร/เครื่อง เกินคิดเมตรละ 400 บาท
- แถมรางครอบท่อ 4 เมตร/เครื่อง เกินคิดเมตรละ 150 บาท
- แถมสายไฟ 10 เมตร เกินคิดเมตรลละ 50 บาท
- แถมขาแขวนคอยส์ร้อน หรือลูกยางวางคอยส์ 1 ชุด/เครื่อง

- เบรคเกอร์ 20A/30A 1 ชุด

 

 

หมายเหตุการติดตั้ง

- กรณียกเลิกสัญญาซื้อสินค้าบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- กำหนดติดตั้งภายใน 30 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ ถ้าพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

ในกรณีที่มีอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการแถม เช่น

­- กริลเปลี่ยนทิศทางลม คอยล์ร้อน ราคา 800/ชุด
­- ขากระเช้าแบบโครงการคอนโด LPN ราคา 800/ชุด

Visitors: 138,959